קהל רב מתושבי בית שמש השתתפו במעמד הכנסת ספר התורה לבית המדרש קאפיטשניץ בעיר, בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א • האדמו"ר סיים את כתיבת האותיות ורקד עם ספר התורה ברחובה של עיר • גלריה

צילום: יעקב לדרמן

הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (1) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (2) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (3) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (4) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (5) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (6) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (7) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (8) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (9) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (10) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (12) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (13) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (14) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (15) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (16) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (17) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (18) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (19) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (20) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (21) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (22) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (23) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (24) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (25) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (26) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (27) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (28) הכנס''ת לקאפיטשניץ בית שמש (29)