כ''ק האדמו''ר מנדבורנה ירושלים שליט''א הגיע לביה''ח בחיפה להשתטח על ציון דודו הבחור הק' יצחק יהדה יחיאל אייזיק הי''ד בן האדמו''ר הרה''ק בעל הדבר חיים מנדבורנה זיע''א - תיעוד