קהל רב השתתף בשמחת הפדיון הבן לנכד כ''ק האדמו''ר מלעלוב ניקלשבורג בן לבנו הרה''צ ר' משה מרדכי בידרמן חתן כ''ק האדמו''ר מסטאניסלאב שליט''א - צילום ברוך אוביץ