היסטוריה חסידית באירופה: מעל אלף אברכים הצטרפו למסעו של האדמו"ר מבאבוב-45 שליט"א ללונדון, לשהות בצל הקודש במהלך השבת • בליל שבת, הגיעו כל אדמו"רי ורבני לונדון ללא יוצא מן הכלל, לשולחן הטהור שנמשך שעות ארוכות בשירה ובזמרה כמיטב המסורת של מלכות באבוב • במוצאי שבת נערכה הכנסת ספר תורה ענקית ואלפים רקדו בכל כוחם לכבוד ספר התורה שנכתב לז"נ כ"ק מרן אדמו"ר מבאבוב זצ"ל • צילומים: יוסף גאלדבערגער ודודי בראון

הכנסת ספר תורה באבוב 45 בלונדון (6)

עין לא ראתה: אלפי חסידי ומוקירי בית באבוב שאבו מלוא חפניים מהוד קדושת השבת בצילו של כ"ק האדמו"ר מבאבוב-45 שליט"א שהגיע להאציל מזיוו על תושבי לונדון יצ"ו והסביבה, כאשר למעלה מאלף מבקשי חסידות ועובדי ה' הצטרפו למסעו לרומם את קרן החסידות באירופה.

זקני החסידים דמעו בהתרגשות בזכרם ימים מקדם כאשר היוותה אירופה מקום משכן טבעי ומצע פריחה למקהלות החסידות לחצרותיהם. מחזות העבר כמו שבו בעוצמה רבה, ונופה הנכרי של העיר הבריטית נצץ בנגוהותיהם של השטריימלעך המסורתיים ובהק במשנה ברק מאלפי הקפטנים שהזריחו את אור החסידות ברחובה של עיר.

אלפי האורחים והתושבים התכנסו בשאטער האדיר, כמותו לא הוקם עד כה בלונדון, על מנת להכיל את הקהל העצום בגודלו שהגיע ליאות לאורו של צדיק. מחזות שובי לב ריגשו את החסידים שהצטרפו לנסיעה כאשר מאות מתושבי לונדון צבאו על מתחם באבוב בערב שבת, והתחננו בפניהם שיסכימו לבוא לאכסנייתם לאש"ל מלא בכל ימי שהותם במסע הקודש.

עם שקיעת החמה וכניסת השבת, נאספו החסידים לקבלת השבת ברוב עם ובהדרת מלך, "התעוררי כי בא אורך" לחשו האלפים "כבוד ה' עלייך נגלה". המעמד העצום הראשון נערך בשולחן הטהור בליל שבת קודש, עת אלפי החסידים מסבבים כחומה את השולחן עליו הסבו כל רבני ואדמו"רי לונדון בראשות כ"ק האדמו"ר מבאבוב-45 שליט"א, ומשוררים בדביקות מניגוני השבת וזמירותיה עד לשעות הקטנות המתקרבות לצפרא דשבתא.

התפילות המפוארות במשך כל יום השבת הותירו חותם עמוק בליבותיהם הנרגשים של החסידים, והביאום למעלות חדשות של התקרבות וכיסופין, אולם כל אלו היו כאין וכאפס לעומת המעמד המרכזי שנערך במוצאי השבת: בהתלהבות אדירה עלו ובאו כל קהל החסידים ומוקירי בית רבן להכנסת ספר התורה שנכתב לז"נ כ"ק מרן אדמו"ר מבאבוב זצ"ל, השירה הלכה וגאתה לכבוד התורה וליקרת לומדיה, עד אשר פרצה בעוז בעת נטל כ"ק האדמו"ר שליט"א את ספר התורה בידיו לפזז ולכרכר לכבוד ה'. הפארענצ'עס כמו הצטרפו אף הם לשירה ולמחולות אשר רוממו את החסידים טפח וטפחיים מעל לקרקע, והדי זמרת התורה הדהדו למרחקים, מטיפים שפע קדושה לארץ מלחה.

לאחר הכנסת הס"ת להיכלו, נערכה סעודת מלוה מלכה לאורחים בראשות כ"ק האדמו”ר שליט"א, רבני העיר, ודייניה. בגעגועים ובערגה נשגבה, חתמו אלפי החסידים את רושמה של השבת ונצרום בלבבם, ובפיהם התנגנה התפילה "תַּצְלִיחֵנוּ עַל יָדו בַּתּורָה, תַּשְׁמִיעֵנוּ מִפִּיו בְּשׁורָה טובָה במְהֵרָה"