כ''ק האדמו''ר מתולדותל אהרן השוהה שבימים אלו בארה''ב לטובת מוסדותיו הגיע לביקור אצל מחותנו הגאון הריח''מ פרידמן ראב''ד סאטמאר בניו יורק - צפו בתיעוד