ילדי תלמו דתורה הרי יהודה בטלז סטון הגיעו לבני ברק להתברך במעונם של גדולי ישראל מרן הגראי''ל שטיינמן, מרן הגר''ח קנייבסקי, ומרן הגר''ג אדלשטיין | צפו בתמונות