קהל אלפים ובראשם מאות חסידי סלאנים ורחמיסטריווקא השתתפו אמש בשמחת הנישואין לנכד כ''ק האדמו''ר מסלאנים שליט''א בן לחתנו הרה''צ ר' דוב בעריש שניאורסון ר''מ בישיבת טשעבין בירושלים עם נינת כ''ק האדמו''ר מהר''י מרחמיסטריווקא ובת הגאון רבי דוד טווערסקי רב ביהמ''ד רחמיסטריווקא בירושלים | השמחה נערכה באולמי האודיטוריום ברמת אלחנן בב''ב - הצלם אברימי ברגר תיעד