אדמורי''ם ורבנים עולים בימים אלו לניחום אבלים אצל הגאון רבי ישראל מאיר לאו הרב הראשי לתל אביב היושב שבעה על פטירת אחיו נפתלי לאו - לביא | צפו בגלריה מניחום אבלים ע''י כ''ק האדמורי''ם מגור בעלזא ועוד