קהל רב השתתף בשמחת האירוסין לנכד כ''ק האדמו''ר מתולדות אהרן שליט''א בן לבנו הרה''צ ר' ישראל יוסף קאהן שליט''א ראש כולל באר יוסף עם בת הרה''צ ר' נחמן בידרמן שליט''א ונכדת הגה''צ אב''ד טשאבא זצ''ל | השמחה נערכה באולמי חוות דעת בירושלים - צילום ברוך אוביץ ומ.ה.