קהל רב מתלמידי ויוצאי מוסדות 'עץ חיים' השתתפו בעצרת מספד והתעוררות שנערכה במלאות השלושים להסתלקותו של ראש המוסדות הגאון רבי ניסן טיקוצנסקי זצ"ל • רבני הישיבה וכמה מתלמידיו נשאו דברי הספד וובראשם ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א • צילום: שמואל דריי

גלריה:

עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (14) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (1) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (2) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (3) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (4) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (5) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (6) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (7) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (8) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (9) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (10) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (11) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (12) עצרת מספד - 30 לגר''נ טיקוצנסקי (13)