קהל רב מחסידי ליובאוויטש השתתפו בהתוועדות רבתית לרגל י''ט כסלו חג הגאולה של האדמו''ר הזקן מליובאוויטש זיע''א שנערך במאנסי בהשתתפות משפיעים ומגידים - צפו בגלריה