אחי נכנס לקודש פנימה בלונדון, וזכה לקבל את ברכתו בקודש.
אשרי חלקו

תמשיכו להביא את הגלריות מצדיקי הדור