כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א המבקר בימים אלה בבורו פארק ופוקד את בתי האדמו"רים והרבנים, לא פסח והגיע גם לבית כ"ק אדמו"ר מספינקא שליט"א • האדמו"ר מספינקא כיבדו עד למאוד, והשניים שוחחו זמן רב בעניני הזמן והשעה, כיבדו בכוס של ברכה, ונפרד ממנו לשלום • תמונות

תמונות משיח האדמו"רים:

ביקור האדמו''ר מצאנז אצל האדמו''ר מספינקט ביקור האדמו''ר מצאנז אצל האדמו''ר מספינקט (1) ביקור האדמו''ר מצאנז אצל האדמו''ר מספינקט (2)