קהל אלפים השתתף בהתוועדות המרכזית בבארא פארק לרגל חג הגאולה של האדמו''ר הזקן מליובאוויטש ולרגל הילולת המגיד ממעזריטש זיע''א ביום י''ט כסלו, את המשא המרכזי נשא אב''ד אמונת ישראל הגאון רבי משה וולפסון שליט''א - צילום מערכת אידישע טעגליכע נייעס