קהל רב השתתף במעמד הדלקת נר חנוכה ע''י גאב''ד סאטמאר מאנסי בהיכל בית מדרשו במאנסי - צפו בגלריה