הגה''צ אב''ד תפארת אליעזר שליט''א ערך את מעמד הדלקת נרות חנוכה בהיכל בית מדרשו בבארא פארק בהשתתפות קהל תלמידים וחסידים - צפו