כ''ק האדמו''ר מטשערנאוויץ שליט''א ערך את מעמד הדלקת נרות חנוכה בהיכל בית מדרשו בב''פ בהשתתפות קהל חסידים ואנשי מעשה - גלריה