כ''ק האדמו''ר מזוועהיל ארה''ב שליט''א ערך את מעמד הדלקת נרות חנוכה בהיכל בית מדרשו, לאחר ההדלקה ערך האדמו''ר טיש לחיים ונשא מדברות קדשו - תיעוד