כ''ק האדמו''ר מווערצקי שליט''א ערך אמש את מעמד שריפת הפתילות בהיכל בית מדרשו ברח' השלושה בב''ב בהשתתפות קהל חסידים | וידיאו וגלריה - צילום בעריש פילמר