קהל מצומצם של קרובים ובני משפחה, השתתפו בשבע ברכות מיוחד שנערך בבית כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים, לרגל שמחת נישואי בתו של כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, בהשתתפות המחותנים • האדמו"ר משומרי אמונים טעם מזונות ושתה לחיים עם האורחים, לאחר מכן קם ורקד עם החתן והמחותנים • גלריה

גלריה מבית האדמו"ר, צילום: שוקי לרר JDN

ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (1) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (2) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (3) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (4) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (5) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (6) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (7) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (8) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (9) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (10) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (11) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (12) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (13) ש''ב תולדות אהרן אצל שומרי אמונים (14)