קהל רב השתתף במעמד ההדלקה בליל זאת חנוכה ע''י כ''ק האדמו''ר מצעהלים שליט''א בהיכל בית מדרשו בב''פ - תיעוד