כ''ק האדמו''ר מסטראפקוב שליט''א ערך את שולחנו לרגל זאת חנוכה, בסיום הטיש חילק האדמו''ר למשתתפים חנוכה געלט