כ''ק האדמו''ר מזלאטשוב שליט''א ערך את מעמד הדלקת נרות חנוכה בהיכל בית מדרשו בהשתתפות קהל חסידיו ומעריציו - צפו