כ''ק האדמו''ר מנדבורנה ביתר שליט''א ערך את מעמד הדלקת נרות חנוכה בהיכל בית מדרשו בביתר, לאחר ההדלקה ערך האדמו''ר את שולחנו לרגל זאת חנוכה - צילום ברוך אוביץ