מסיבת הוקרה ושבע ברכות מיוחדת לעסקני שמחת תולדות אהרן בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א • האדמו"ר העניק שי מיוחד לעסקנים • גלריה

עסקני השמחה שעמלו ויגעו ימים ולילות למען שמחת נישואי בת זקוניו של כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, עם נכד הגה"צ ראב"ד סאטמאר שליט"א, זכו למסיבת הוקרה ושבע ברכות מיוחדת במחיצת כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, שנשא דברי תודה וברכה לעסקנים, וברכם שכה ייתן וכה יוסיף השי"ת שמחות במעונם עד בלי די.

קרא עוד:

[postim]

בשמחה השתתפו: כ"ק אדמו"ר מסלונים שליט"א, הגה"ח רבי שאול אלתר שליט"א ר"י שפת אמת, והגאון רבי זונדל קרויזר שליט"א מרבני העדה החרדית.

לאחר ברכת המזון ושבע ברכות, ירד האדמו"ר מהבמה ורקד עם עסקני החתונה זמן רב ברוב שמחה ודביקות. לאחר מכן נכנסו לקודש פנימה להתברך ביחידות, האדמ"ר העניק להם שי מיוחד – מטבע לשמירה ולברכה.

JDN עם גלריה מהשמחה:

שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (6) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (7) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (22) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (24) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (26) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (25) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (1) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (3) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (4) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (5) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (9) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (10) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (12) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (13) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (14) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (15) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (16) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (17) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (19) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (23) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (20) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (27) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (28) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (29) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (8) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (2) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (11) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (18) שבע ברכות לתומכי מוסדות תולדות אהרן (21)