ברוב פאר והדר נערך בתלמוד תורה אנטוורפן מעמד החלומש סעודה לילדים שהגיעו לגיל 5 והחלו בלימוד החומש - צפו בתיעוד