כ''ק האדמו''ר מבית יצחק ספינקא שליט''א הגיע לביקור אצל אחיו כ''ק האדמו''ר מתולדות צבי ספינקא שליט''א לרגל שמחת נישואי בנו בשעטו''מ בשבוע הקרוב בארה''ק - תמונות