קהל בחורי החבורות דחסידי טשערנאביל בארה''ב השתתפו במסיבת מלוה מלכה בראשותו של כ''ק האדמו''ר שליט''א לחיזוק החבורות - צילום מערכת אידישע טעגליכע נייעס