זקן ראשי הישיבות הרה"ג רבי חיים פנחס שיינברג שליט"א ר"י תורה אור בירושלים, הגיע לבית כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א לאחל את ברכתו לרגל השמחה במעונו • הגרח"פ שיינברג שכבר חצה את גיל המאה, לא התאפשר בואו לחתונה שנערכה בבית שמש, לכן הגיע לבית האדמו"ר הגר בסמוך אליו, האדמו"ר התרגש עד מאוד, ובירכו בברכת הכהנים • תמונות

 

הגרח''פ שיינברג בביקור אצל האדמור מתולדות אהרן

הגרח''פ שיינברג בביקור אצל האדמור מתולדות אהרן (1) הגרח''פ שיינברג בביקור אצל האדמור מתולדות אהרן (2)