הגה"צ ראב"ד סאטמאר שליט"א שביקר בישראל בשבועיים האחרונים לרגל שמחת נישואי נכדו עם בת כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, הגיע בסוף השבוע לביקור פרידה בבית מחותנו האדמו"ר מתולדות אהרן לקראת שובו למעונו שבוויליאמסבורג • הראב"ד הביע בפני האדמו"ר קורת רוח והנאה מרובה מהתנהלות ימי השמחה להפליא, לאחר שיח רב שנמשך בין השניים נפרדו לשלום, כשהאדמו"ר מלווהו עד מחוץ לביתו • תמונות

ראב''ד סאטמאר בביקור אצל האדמו''ר מתולדות אהרן ראב''ד סאטמאר בביקור אצל האדמו''ר מתולדות אהרן (1) ראב''ד סאטמאר בביקור אצל האדמו''ר מתולדות אהרן (2) ראב''ד סאטמאר בביקור אצל האדמו''ר מתולדות אהרן (3)