המונים בראשות אדמורי''ם ורבנים ליוו הלילה (שעון ארה''ב) למנוחות את כ''ק מרן האדמו''ר מזלאטשוב זצוקללה''ה, מסע הלויה יצא מבית מדרשו דרך ביהמ''ד ויואל משה סאטמאר שם הספידוהו אדמורי''ם ורבנים, מסע הלויה יצא לעבר ארה''ק שם יטמן בביה''ח בשכונת ותיקים בנתניה - צילום JDN