בימים אלו עולים אדמורי''ם ורבנים לניחום אבלים אצל בני כ''ק האדמו''ר מזלאטשוב זיע''א על פטירתו של אביהם הגדול - צפו בגלריה