ברוך דיין האמת: הרבנית רבקה רונזברג ע"ה, אלמנתו של הגרח"י רוטנברג זצ"ל מפריז נפטרה בגיל 90

בשעה האחרונה הגיעה הידיעה המעציבה מפריז אודות פטירתה של הרבנית הדגולה מרת רבקה רוטנברג ע"ה, אלמנת הגאון ר' חיים יעקב רוטנברג זצ"ל, רבה של אנטוורפן ורבה של הקהילה היהודית בפריז.

הרבנית ע"ה היתה אמו של יבדל"א הגאון רבי מרדכי רוטנברג שליט"א, אב"ד קהילות החרדים פריז.

קרא עוד:

[postim]

הלוויתה יצאה בדרכה לאנטורפן, שם תיקבר בסמוך לבעלה מרן הרב זצוק"ל בפיטע – הולנד, הקבור ליד אוהל בית פשווערסק.

הרבנית הייתה אחות של הרבנית מבלאזוב‬ והייתה ידועה כמכניסת אורחים דגולה ועמדה לימין בעלה בנשיאת עול הקהילה.

בת 90 הייתה הרבנית בפטירתה.

ת.נ.צ.ב.ה.