קהילת בעלעד בארא פארק זכתה השבוע לביקור של המקובל הרב מנחם ביטון שליט''א שהיה מידידיו הקרובים של כ''ק האדמו''ר מבעלעד זצ''ל, המקובל שליט''א מסר שיעור בחורש''י בביהמ''ד וכן השתתף בסעודת מלוה מלכה בהשתתפות הגה''צ אב''ד בעלעד שליט''א