בהשתתפות קהל החסידים וידידי בית לעלוב ערך כ"ק האדמו"ר מלעלוב בני ברק סעודת יארצייט לזקנו הרה"ק מהרמ"מ מלעלוב זצ"ל • צילום: בעריש פילמר