תושבי אשדוד זכו לשבת - שקלים מרוממת, המשפיע הרה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א הגיע לחזק את העיר, את הבאטע בליל שבת ערך בהיכל בית המדרש ויז'ניץ ברובע ח', קהל רב נהר להשתתף למרות הקור העז ששרר בחוץ, כן בסעודה שלישית אותה ערך בהיכל ישיבת ויז'ניץ ברובע ז' בעיר, הרה"צ השמיע דברי חיזוק והתעוררות לרגל סיום ימי השובבי"ם • גלריה

רבי אלימלך בידרמן שבת שקלים אשדוד רבי אלימלך בידרמן שבת שקלים אשדוד (1) רבי אלימלך בידרמן שבת שקלים אשדוד (2) רבי אלימלך בידרמן שבת שקלים אשדוד (3) רבי אלימלך בידרמן שבת שקלים אשדוד (4) רבי אלימלך בידרמן שבת שקלים אשדוד (5) רבי אלימלך בידרמן שבת שקלים אשדוד (6) רבי אלימלך בידרמן שבת שקלים אשדוד (7) רבי אלימלך בידרמן שבת שקלים אשדוד (8) הרה''צ אלימלך בידרמן בשבת באשדוד הרה''צ אלימלך בידרמן בשבת באשדוד (1) הרה''צ אלימלך בידרמן בשבת באשדוד (2) הרה''צ אלימלך בידרמן בשבת באשדוד (3) הרה''צ אלימלך בידרמן בשבת באשדוד (4) הרה''צ אלימלך בידרמן בשבת באשדוד (5) הרה''צ אלימלך בידרמן בשבת באשדוד (6) הרה''צ אלימלך בידרמן בשבת באשדוד (7) הרה''צ אלימלך בידרמן בשבת באשדוד (8) הרה''צ אלימלך בידרמן בשבת באשדוד (9) הרה''צ אלימלך בידרמן בשבת באשדוד (10)