כ''ק האדמו''ר מזלאטשוב שליט''א שעלה על כס ההנהגה לאחר פטירת אביו כ''ק האדמו''ר זצ''ל הגיע השבוע להתברך אצל כ''ק האדמו''ר מצאנז שליט''א במעונו בקרית צאנז בנתניה - צפו בביקור