קהל רב ובראשם אדמורי''ם ורבנים השתתפו בשמחת הנישואין לנכד הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט''א רב מערב ב''ב ומו''צ בבית דינו של מרן בעל השבט הלוי שליט''א בן לבנו הרב דניאל שטרן שליט''א | הצלם יהודה פרקוביץ תיעד