קהל אלפים ובראשם חסידי תולדות אהרן השתתפו בשמחת הנישואין לבת הגה''צ ראש ישיבת תולדות אהרן שליט''א עם בן הרה''צ רבי מנחם הורונצ'יק שליט''א נכד כ''ק האדמו''ר הברכת משה מלעלוב זיע''א | השמחה נערכה בהיכל ביהמ''ד הגדול תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים - צילום מ.ה.