כ''ק גאב''ד צעהלים שליט''א ששהה בשבוע האחרון בארה''ק הגיע לתפילה בקבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה - תיעוד