הגה"צ רבי דוד דוב מייזליש שליט"א אב"ד קהילת יטב לב סאטמאר בורו פארק השוהה בישראל לרגל שמחת נישואי נכדו, הגיע לביקור נימוסין בבית מחותנו כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א, המחותנים ישבו ושוחחו זמן רב בעניני הזמן והשעה, בסיום הביקור נפרדו לשלום תוך רוב ברכות זה מזה

תמונות מהביקור המיוחד:

אב''ד קיט''ל ב''פ בביקור אצל מחותנו האדמו''ר משומרי אמונים אב''ד קיט''ל ב''פ בביקור אצל מחותנו האדמו''ר משומרי אמונים (1) אב''ד קיט''ל ב''פ בביקור אצל מחותנו האדמו''ר משומרי אמונים (2) אב''ד קיט''ל ב''פ בביקור אצל מחותנו האדמו''ר משומרי אמונים (3) אב''ד קיט''ל ב''פ בביקור אצל מחותנו האדמו''ר משומרי אמונים (4) אב''ד קיט''ל ב''פ בביקור אצל מחותנו האדמו''ר משומרי אמונים (5) אב''ד קיט''ל ב''פ בביקור אצל מחותנו האדמו''ר משומרי אמונים (6)