הרב שלמה באכנער שליט''א מייסד ויו''ר ארגון בוני עולם הגיע לביקור ולברכה אצל כ''ק האדמו''ר מנדבורנה שליט''א במעונו בקרית נדבורנה בב''ב - תיעוד