היום בבורו פארק: עצרת חיזוק והתעוררות לרפואתם השלימה של מרנן גדולי ישראל שליט"א • אדמו"רים ורבנים ישאו דברי חיזוק

עקב האירועים הקשים הפוקדים את עמ"י בחודשים האחרונים; מצבם של גדולי ישראל שחלו ואושפזו בזה אחר זה בנסיבות שונות, הוחלט על ידי רבני שכונת בורו פארק בניו יורק לקיים עצרת חיזוק והתעוררות לתושבי העיר, במהלכה יקבלו על עצמם גדרים וסייגים לרפואתם השלימה של גדולי הדור.

קרא עוד:

[postim]

תחת הכותרת 'כנס תשובה' פורסמו ברחבי העיר מודעות ענק הקוראות לציבור לבוא וליטול חלק בעצרת חיזוק והתעוררות שתיערך היום (ב) בשעה 13:00 בביהמ"ד קארלין סטולין בבורו פארק במהלכה יישאו דברי חיזוק והתעוררות: כ"ק אדמו"ר מנובמינסק שליט"א, הרה"ג יוסף רוזנבלום, הרה"ג משה גרין והגאון המפו' רבי אברהם שארר שליט"א רב קהילת תפארת יעקב בפלאטבוש.

צויין עוד, כי העצרת תיערך לרפואתם השלימה של הרב יוסף שלום בן חיה מושא (אלישיב), הרב אהרן יהודה ליב בן גיטל פייגא (שטיינמן), הרב יצק טוביה בן ריקל (ווייס), הרב ישראל בן חנה צירל (בעלסקי), הרב יעקב חי בן מרגלית (יוסף).

הציבור נקרא להמשיך ולבקש רחמים עבור רפואתם השלימה של גדולי ומאורי דורנו שליט"א.

והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.

IMG-20120220-WA0000