כ''ק האדמו''ר מבית חיים יהושע שליט''א ערך את שולחנו בהיכל בית מדרשו לרגל חמשה עשר בשבט בהשתתפות קהל חסידים ואנשי מעשה - צפו