כ''ק האדמו''ר מנדבורנה ירושלים שליט''א ערך את שולחנו בהיכל בית מדרשו ברח' עזרא בירושלים לרגל חמשה עשר בשבט - ראש השנה לאילנות - צילום JDN