כ''ק האדמו''ר מפיטסבורג שליט''א בעריכת השולחן לרגל ראש השנה לאילנות - צילום חיים י. שטרקמן - אשדוד בכותרות