הגה''צ רבי יצחק יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א ערך טיש ט'ן בשבט בהיכל בית מדרשו בירושלים - תיעוד