כ''ק האדמו''ר ממונקאטש שליט''א ערך את שולחנו הטהור לכבוד יום חמשה עשר בשבט בהיכל בית מדרשו בבארא פארק בהשתתפות מאות חסידים, בסיום הטיש חילק האדמו''ר פירות לחסידים ונשא מדברות קדשו - צילום JDN