כ''ק האדמו''ר מטאלנא אשדוד שליט''א ערך את שולחנו לרגל ט''ו בשבט וחילק פירות לחסידים - צפו