הגה''צ אב''ד תפארת אליעזר שליט''א ערך את שולחנו לרגל חמשה עשר בשבט בהיכל ישיבתו בראש קהל תלמידיו ומעריציו - תיעוד